Ngày lại mặt

08:21 23/08/2019

Ban mai sau ngày cưới
Con trở về nhà ta
Gọi là ngày nhị hỉ
Ngày lại mặt ấy mà.

Ý kiến bạn đọc