Ngẫu hứng qua cầu

08:39 15/11/2018

Chiều qua cầu Long Biên
Bỗng nhớ sông Đa – nuýp
Ngàn vạn khóa Tình yêu
Treo nhịp cầu trĩu nặng.


Ý kiến bạn đọc