Nếu thiếu anh

08:17 06/12/2019

Nếu thiếu anh em đã khuất ngàn xa
Trút mọi bụi hồng, phù du trần thế
Cỏ ngọt tươi bên chớp đời dâu bể
Hoa dại buồn ngơ ngác kiếp người đi.


Ý kiến bạn đọc