Ném nỗi nhớ lên trời

08:02 02/09/2017

Ném nỗi nhớ lên trời
Nỗi nhớ hóa thành mây trắng
Mây bay về miền hò hẹn
Ngang lưng suối tóc phai màu

Ý kiến bạn đọc