Nắng xuân

09:07 21/01/2020

Nắng xuân như dải lụa vàng
Soi qua kẽ lá rộn ràng ngày xanh


Ý kiến bạn đọc