Nắng sông Hồng

16:44 14/01/2020

Nắng đang hồng và sông đang rất nắng
Phù sa da sóng sáng cuối đông

Ý kiến bạn đọc