Nắng

09:47 15/06/2018

Nắng.
Nắng cháy bỏng mặt đường
Người chen người qua phố đông vội vã

Tag nắng thơ
Ý kiến bạn đọc