Ngày mới

18:26 23/07/2020

Trở mình
Đất cựa gieo ngày mới
Qua rồi lũ quét
Nếp lam thơm

Ý kiến bạn đọc