Mùa xuân về Côn Sơn

08:14 24/01/2019

Đọc thơ Ông (*), thấy Côn Sơn đầy gốc thông già
Một vùng rừng âm u rậm rạp
Những dòng suối rì rầm khúc nhạc
Cò nằm, hạc lội giữa hoang vu ...

Ý kiến bạn đọc