Mùa xưa...

12:50 24/12/2015

Hình như có hạt mưa
Giăng giăng thành nỗi nhớ…
Hình như có dòng song
Vỗ về trong hơi thở…

Ý kiến bạn đọc