Mùa thu đêm

09:20 28/05/2020

lần đầu anh nhận ra mắt em sau cánh cửa 
góc trời riêng để ngỏ
kỷ niệm xa xưa thời học trò
ngày ấy đâu rồi người ấy đâu rồi

Ý kiến bạn đọc