Mưa tháng năm

18:21 21/05/2018

Mưa về mở cửa tháng năm
Dìm tôi cùng nắng trong đầm cô đơn
Dội vào đêm ngọn gió hờn
Tôi - con sóng khát chạy cơn bão ngầm

Ý kiến bạn đọc