Mùa tam giác mạch

08:02 07/12/2015

Mùa thả lời yêu xuống thung sâu
Lũng hoa xao xác trắng…

Ý kiến bạn đọc