Mùa đông

08:33 03/01/2020

Thu đi hương sữa  rơi đầy
Đưa tôi trở lại chốn này năm xưa
Đường chiều lất phất giọt mưa
Nào hay thu cũng mới vừa đi qua


Ý kiến bạn đọc