Mưa Tiên Điền

08:04 01/01/2016

Chiều thắp hương xong trên lăng mộ Nguyễn Du
mưa đổ bến Giang Đình mưa vắt phố

Ý kiến bạn đọc