Một thoáng Lang Liêu

08:30 04/04/2010

Lang Liêu ngồi gói đất trời
Bốn nghìn năm chẳng đánh rơi vuông tròn
Xanh tươi một dải nước non
Thảo thơm muôn thuở vẫn còn thảo thơm.

Ý kiến bạn đọc