Một nửa

08:25 08/07/2017

Rượu thì nhấp được nửa ly
Bia thì nửa cốc, thuốc thì nửa hơi

Ý kiến bạn đọc