Một khoảng trời

08:05 26/10/2011

Khi em đi, sao mọc phía chân trời,
Cứ lấp lánh, xa xăm. Vừa thoáng hiện
Lại bất chợt lung linh, rồi vụt biến
Hỡi vì sao của một khoảng trời anh!

Ý kiến bạn đọc