Một con đường

08:36 17/08/2017

Con đường thân quen
Từ nhà vòng quanh thôn xóm
Hằn dấu nạng thương binh…

Ý kiến bạn đọc