Miền xa

08:38 04/04/2017

Tuổi mười bảy vời vợi xa chẳng thể nào trở lại
nhánh bằng lăng trên tay người đau gì mà tím mãi
góc trời xưa vành vạnh mảnh 
trăng đầy

Tag thơ
Ý kiến bạn đọc