May mà

09:07 04/01/2019

May mà còn có trời cao
Để ta còn biết ước ao nguyện cầu


Ý kiến bạn đọc