Lục bát và tôi

08:00 02/01/2016

Mẹ đưa một nửa ngược đồi
Cha mang ngần ấy về nơi mặn mòi
Cũng từ ngày đó....Người ơi !
Đã thành lục bát giữa đời để thương.

Ý kiến bạn đọc