Lối rẽ

09:11 21/01/2020

Có những chiều như thể nguôi quên
Em nhặt lá phía sau thành quách cũ
Nơi quay gót xửa xưa giờ vẫn nhớ

Ý kiến bạn đọc