Lời phù sa

11:37 13/01/2020

Chúng tôi sinh ở vùng đồi
Lũ ống cuộn về hướng biển
Trụ lại bên những triền sông
Thành bãi lúa, ngô xanh mướt

Ý kiến bạn đọc