Lời khấn nguyện mùa xuân

18:36 22/01/2019

Người cầu: 
           Phú quý, vinh hoa
Con mong: 
           Non nước, cửa nhà bình yên

Ý kiến bạn đọc