Lạy tạ bình yên

08:29 25/03/2015

Cho con mượn một bình yên sương sớm
Tách trà thơm cà phê sánh nắng hồng
Cạnh nhân ái hương người ấm ngọt
Khói hương thiêng thành kính hội làng

Ý kiến bạn đọc