Lang thang

09:09 14/03/2020

Đêm nay phố mưa lắm
Nước gieo sầu mênh mang
Rối bời thương và nhớ
Gửi vào khuya lỡ làng...


Ý kiến bạn đọc