Lặng thầm sen

13:26 22/01/2019

Sen tàn dần giữa gió đông
Cọng vẫn căng mình giữ nhựa

Ý kiến bạn đọc