Làng ta

09:19 18/10/2019

Làng ta giờ đã khác rồi
Đồng bồn bộn lúa, buồm vời vợi sông

Ý kiến bạn đọc