Lâng lâng

15:12 14/01/2020

Đã tám mươi tuổi rồi
mới chợt nhận ra mình

Ý kiến bạn đọc