tặng Hạnh Nhi

Lặng im ru cháu

09:07 21/05/2020

Ông nựng câu hát ru
câu ru bồng bế cháu
đôi tay ông khô gầy
mái tóc ông bạc xóa
lấy gì ru cháu đây

Ý kiến bạn đọc