Lần đầu về đất Tổ

08:33 20/05/2016

Đây dòng Lô uốn khúc
Kia ánh đỏ sông Hồng
Như dáng tiên rồng non xanh quần tụ
Bồi đắp phù sa từ sương khói hoang bồng.

Ý kiến bạn đọc