Khúc hát biển xanh

18:08 30/07/2018

Bạc đầu
Dội khôn cùng vách đá.
Trùng trùng khơi
Bồi, lõm thời gian

Ý kiến bạn đọc