Khúc hát biển xanh

09:41 03/05/2018

Ơi Tổ quốc!
Con mang Người trong ngực.
Lời Bác giữa Đền Hùng linh vọng thấu mai sau…

Ý kiến bạn đọc