Khát những ngày xanh

08:38 10/07/2020

Những thùng can chen kín dọc con đường
Mồ hôi cạn đắng đến bầm da thịt
Thương tháng tư cháy khét màu lúa chết
Chín khúc rồng gào thét giữa khốc khô.


Ý kiến bạn đọc