Hương tình yêu mùa hạ

09:30 30/05/2019

Em vai trần trên cỏ
Cỏ non xanh vì có hương người.

Ý kiến bạn đọc