Hương nắng

08:21 16/05/2017

Hương nắng tròn vo con mắt
say hè đưa nụ ve ngân
rung cánh ong đàn ngọt mật
không gian mơ màng im.

Ý kiến bạn đọc