Huế thương

09:11 16/05/2019

Tôi về thăm Huế một lần
Thương em hơn cả trăm phần Huế thương
Canh thâu mộng mị đêm trường
Gặp em chi rứa sông Hương thẫn thờ


Ý kiến bạn đọc