Hồi sinh đang tới

09:31 25/04/2020

Những ngày ngoài này, người cách ly tăng vọt
Muốn bay vô trong đó yên bình
Nhưng kẻ thù vô hình ở muôn nơi rình rập
Đành ghìm lòng chờ trông!


Ý kiến bạn đọc