Hỏi lòng

10:02 03/10/2019

Có bao giờ 
Anh hiểu được em đâu?
Chỉ đá mồ côi 
ngàn thiên thu mới hiểu

Ý kiến bạn đọc