Hội hoa ban

08:24 19/09/2019

Tà Xùa bồng bềnh mây trắng bay
Lúng Ta tóc biếc suối mắt cười
Điệu khèn, inh lả bên vò rượu
Em bảo tình đầy rượu phải vơi


Ý kiến bạn đọc