Hoài niệm

08:45 13/02/2018

Nhặt lá vàng bên phố
Tôi cầm mùa thu trong tay
Heo may
Mỏng làn sương đục

Ý kiến bạn đọc