Hoa xuân

09:01 21/01/2020

Đã thấy tầm xuân trước cửa
Hoa chuông rung gió gọi mời
Loa kèn góp vào bản tấu
Hương xuân đang về muôn nơi


Ý kiến bạn đọc