Hoa huệ đỏ

08:30 03/08/2017

Tôi đi trên những con đường Củ Chi rực nắng
An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Gót Chàng (*)
Bỗng nhìn thấy những bông hoa Huệ đỏ
Lòng bồi hồi nhớ chuyện chiến trường xưa

Ý kiến bạn đọc