Hoa đời một kiếp xin thôi

15:56 26/09/2019

Hoa đời lắm kẻ còn say
Cầm tay lại nỡ vuột tay mất rồi
Thà rằng chỉ khắc đứng ngồi
Còn hơn muối mặn mấy hồi nhạt phai.

Ý kiến bạn đọc