Hồ Gươm

07:43 25/10/2018

Hồ Gươm tròn
Đẹp như bài hát ru con
Nên đi hoài không hết

Ý kiến bạn đọc