Viết thay lời Mẹ

Hình như

09:31 24/11/2018

Hình như trời đã sang thu
Hình như lúa đã hát ru đòng đòng
Hình như người đã vãn đồng
Mẹ ngồi tựa cửa chạnh lòng nhớ quê.


Ý kiến bạn đọc