Hạt bụi

09:00 02/07/2020

Cuộc sống như bàn cờ
Cuộc đời đồng hồ cát
 Ngày trôi như tuôn hạt
 Chẳng thể nào cản ngăn

Ý kiến bạn đọc