Hạ cháy

11:46 25/06/2020

Nắng nghiêng trời, nắng cạn cả dòng sông
Đốt vòm cây rực cháy đóa than hồng

Ý kiến bạn đọc