Gửi các nhà thơ

08:21 14/04/2018

Các anh đang buồn
vì thơ in ra không có người đọc?


Ý kiến bạn đọc